KHAI TRƯƠNG ARMY ENGLISH GARDENIA
KHUYẾN MÃI VÀNG - NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
Banner home

ARMY ENGLISH CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

CAM KẾT HỌC LẠI MIỄN PHÍ

CAM KẾT HỌC LẠI MIỄN PHÍ

Cam kết học lại miễn phí nếu thi không qua tại Army English.

GIÁ CẢ HỢP LÝ

GIÁ CẢ HỢP LÝ

Giá rẻ dưới 2.000.000 đồng/ tháng, cam kết giá 03 năm không đổi kể từ ngày 15/4/2020.

PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐỘC ĐÁO

PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐỘC ĐÁO

Phương pháp học độc đáo giúp trẻ tự tin thuyết trình, nói tốt tiếng Anh trong vòng 03 năm.

GIÁO TRÌNH HOÀN THIỆN 4 KỸ NĂNG

GIÁO TRÌNH HOÀN THIỆN 4 KỸ NĂNG

Giáo trình đạt giải nhất Book Guild tại giải thưởng thiết kế New York. Rèn luyện cho con khả năng tư duy sáng tạo, trình bày , phản biện bằng tiếng Anh

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN
Trẻ chưa học qua khóa học tiếng Anh nào, chưa có khả năng về Tiếng Anh.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE
- Nghe hiểu và có phản hồi phi ngôn ngữ trong một số tình huống giao tiếp rất đơn giản. (học sinh giơ ngón cái để thể hiện đồng ý, học sinh lắc đầu thể hiện phản đối, …
- Nghe hiểu và thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản trong lớp học. (Clap your hands, Sit nicely, …)
- Nghe hiểu được các từ và cụm từ gần gũi với hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh (khoảng 80 - 100 từ về chủ đề gia đình, đồ chơi, vật nuôi, ...)
- Nghe và nhận biết 26 chữ trong bảng chữ cái tiếng Anh, số đếm từ 1-10

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI
- Ngữ âm: học âm của bảng chữ cái và học phát âm các từ có cấu trúc Phụ âm - Nguyên âm - Phụ âm (pen, box, cup, ..)
- Có thể phản hồi ở cấp độ từ hoặc cụm từ các câu hỏi rất đơn giản về đồ chủ đề được học: đồ chơi, màu sắc, số lượng, thành viên gia đình (Yes, No, Red, Blue, Dad, Mom, …)
- Gọi tên được các vật/người cụ thể, đơn giản khi có hình ảnh minh hoạ đi kèm (khoảng 30-40 từ: mom, dad, sister, brother, dog, cat, ...)
- Nghe và nhắc lại theo một số cụm từ, câu đơn giản, bài đọc vần, bài hát phù hợp với lứa tuổi. (She's my mom, I can count, …)

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC
- Đọc bảng chữ cái 

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT        
- Tập cầm bút để tô màu

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM
- Kỹ năng Hợp tác (Collaborative)
- Kỹ năng Tư duy phản biện (Critical thinking)
- Kỹ năng xã hội cơ bản

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN
Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của LAND FORCE 2.

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE
- Nghe hiểu và có phản hồi trong một số tình huống giao tiếp rất đơn giản. (Do you like carrot? Yes, I do)
- Nghe hiểu và thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản trong lớp học. (Mở rộng so với Landforce 1: Open your books, Take down your pens, ...) 
- Nghe hiểu được các từ và cụm từ gần gũi với hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh (mở rộng thêm khoảng 80 - 100 từ về chủ đề đồ dùng học tập, cảm xúc, thời tiết)

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

- Ngữ âm: học phát âm các từ có cấu trúc CVC, học các digraph (ch, sh, th, …)

- Có thể phản hồi cấp độ từ, cụm từ, câu đơn giản về chủ đề đã học: đồ dùng học tập, sân chơi, cây cối (eraser, pen, sand, fruit, bean, ..)

- Gọi tên được các vật/người cụ thể, đơn giản khi có hình ảnh minh hoạ đi kèm (khoảng 30-40 từ), số đếm từ 11 - 20

- Nghe và nhắc lại theo một số cụm từ, câu đơn giản, bài đọc vần, bài hát phù hợp với lứa tuổi. 

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC
- Đọc từ đơn giản theo chủ đề (pen, paint, climb, kick, …)

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT       
- Tô màu 
- Tô nét vẽ (nét thẳng, nét cong, nét móc, …)

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Kỹ năng Hợp tác (Collaborative)
- Kỹ năng Tư duy phản biện (Critical thinking)
- Kỹ năng xã hội cơ bản

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN
Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của LAND FORCE 3.

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE
- Nghe hiểu và có phản hồi trong một số tình huống giao tiếp đơn giản. (Yes, I can/ Yes, we are,...)
- Nghe hiểu và thực hiện theo các hướng dẫn trong lớp học. (Mở rộng so với Landforce 1, 2: Please pass the yellow pen, Wait for your turn) 
- Nghe hiểu được các từ và cụm từ gần gũi với hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh (mở rộng thêm khoảng 80 - 100 từ về chủ đề nhạc cụ, vui chơi, động vật hoang dã, ...)
- Nghe và trả lời câu hỏi về chủ đề đã học nếu được luyện tập nhiều lần (What, Who, How many, Where)

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI
- Ngữ âm: học phát âm các từ có blends (tổ hợp 2 phụ âm), nguyên âm đôi, nguyên âm đơn
- Có thể phản hồi cấp độ từ, cụm từ, câu đơn giản về chủ đề đã học: vui chơi, nhạc cụ, quần áo (dance, run, elephant, monkey, ...)
- Gọi tên được các vật/người cụ thể, đơn giản khi có hình ảnh minh hoạ đi kèm (khoảng 30 - 40 từ), số đếm từ 20 - 29 và 30 - 100
- Nghe và nhắc lại theo một số cụm từ, câu đơn giản, bài đọc vần, bài hát phù hợp với lứa tuổi. 

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC
- Đọc từ đơn giản theo chủ đề (door, window, sink, …)

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT       
- Tô màu 
- Tô nét vẽ (nét thẳng, nét cong, nét móc, …)
- Tô số, một số chữ cái

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Kỹ năng Hợp tác (Collaborative)
- Kỹ năng Tư duy phản biện (Critical thinking)
- Kỹ năng xã hội cơ bản

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN
Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của khóa MARINES FOUNDATION.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE
- Nghe hiểu từ, cụm từ đơn giản trong các chủ điểm đã học (shool things, food, clothes…)
- Nghe và làm theo chỉ dẫn đơn giản (listen and point, listen and say, listen and number, listen and check correct pictures)
- Nghe và trả lời câu hỏi về chủ đề đã học nếu được nói chậm (family and friends, colors, seasons, animals, numbers, music, …)

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI
- Nói từ và cụm từ đơn giản và quen thuộc (play things, feeling,..)
- Hỏi và trả lời câu hỏi quen thuộc (What's your name/ What's this)

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC
- Đọc từ theo chủ đề đã học
- Đọc câu ngắn, đơn giản (3 - 5 từ)
- Đọc đoạn văn ngắn, chủ đề đơn giản (10 - 20 câu)

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT        
- Viết chữ cái
- Viết từ theo chủ đề đã học (gia đình, cảm xúc, quần áo, đồ ăn, …)
- Điền thông tin vào mẫu sẵn
- Viết câu đơn giản theo chủ đề đã học (It's small, This is an apple, …)

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Bộ kỹ năng 4C: Collaborative (hợp tác), critical thinking (tư duy phản biện), communication (giao tiếp), creativity (sáng tạo)

- Kỹ năng Thuyết trình

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN

Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của khóa MARINES 1.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE

- Nghe hiểu từ, cụm từ đơn giản trong các chủ điểm đã học (family and friends, colors, seasons, animals, numbers, music, …)

- Nghe và làm theo chỉ dẫn đơn giản(listen and point, listen and say, listen and number, listen and check correct pictures)- Nói câu chỉ dẫn, đề nghị đơn giản (warning, inviting, making suggestions, complimenting)

- Nghe và trả lời câu hỏi về chủ đề đã học (family and friends, colors, seasons, animals, numbers, music, …)

-  Nghe và hiểu được đoạn hội thoại ngắn 1 - 2 phút nếu nói chậm và rõ ràng sử dụng thì hiện tại đơn/ hiện tại tiếp diễn về các chủ đề đã học

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

- Nói từ và cụm từ quen thuộc (family, animals, colors, weather, greetings,..)

- Hỏi và trả lời câu hỏi quen thuộc (Where, What, Who, How old..)

- Nói câu chỉ dẫn, đề nghị đơn giản (warning, inviting, making suggestions, complimenting)

- Nói về chủ đề quen thuộc bằng 5 - 7 câu (introduce yourself, your family, your friend)

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC

- Đọc câu ngắn, đơn giản (5 từ)

- Đọc các đoạn informative text, poem, story khoảng 15 - 40 câu đơn giản

 

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT      

- Học các quy tắc viết cơ bản: dùng dấu câu, viết hoa

- Viết từ, viết câu

- Viết về bản thân bằng 1 đoạn văn ngắn 3 - 5 câu

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Bộ kỹ năng 4C: Collaborative (hợp tác), critical thinking (tư duy phản biện), communication (giao tiếp), creativity (sáng tạo)

- Kỹ năng Thuyết trình

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN

Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của khóa MARINES 2.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE

- Nghe hiểu và làm theo chỉ dẫn của giáo viên trong lớp

- Nghe và trả lời câu hỏi về chủ đề được học (Thám hiểm, tài nguyên thiên nhiên, âm nhạc)

- Nghe hiểu đoạn đối thoại, đoạn văn, câu chuyện ngắn khoảng 50 từ về các chủ đề trong chương trình: Vật lý, Nghệ thuật, Trái đất, …

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

- Nói câu đơn giản

- Hỏi và trả lời câu hỏi về chủ đề quen thuộc

- Giao tiếp về các chủ đề quen thuộc hàng ngày

- Nói, thuyết trình về chủ đề được học bằng 7 - 10 câu

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC

- Đọc câu đơn giản với phát âm tương đối chuẩn xác và đúng ngữ điệu

- Đọc hiểu đoạn văn ngắn đơn giản 30 - 50 câu về chủ đề được học

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT      

- Viết câu đơn, câu phức

- Viết đoạn văn về chủ đề được học 5 - 7 câu sử dụng chính xác động từ, thì thời, từ nối (and và but)

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Bộ kỹ năng 4C: Collaborative (hợp tác), critical thinking (tư duy phản biện), communication (giao tiếp), creativity (sáng tạo)

- Kỹ năng Thuyết trình

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN

Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của khóa MARINES 3.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE

- Nhận biết và nhắc lại được âm, trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu trong các câu ngắn và đơn giản khác nhau
- Nghe hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các bài đối thoại, đoạn văn, câu chuyện trong khoảng 60 từ về các chủ đề trong chương trình: Năng lượng, Các phát minh thay đổi cuộc sống, …

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

- Phát âm được các âm, trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu trong các câu ngắn và đơn giản khác nhau
- Giao tiếp về các chủ đề quen thuộc 

- Thuyết trình về chủ đề được học từ 7 - 12 câu

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC  

- Đọc hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết của các đoạn văn đa dạng chủ đề và hình thức (thơ, truyện, tài liệu khoa học) từ 40 - 60 câu

- Đọc hiểu và đoán được nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT

- Viết câu đơn, câu phức

- Viết đoạn văn ngắn về chủ đề được học, viết qui trình, viết thư (7 - 10 câu). Sử dụng trạng từ, từ nối (but, because) trong bài viết

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Bộ kỹ năng 4C: Collaborative (hợp tác), critical thinking (tư duy phản biện), communication (giao tiếp), creativity (sáng tạo)

- Kỹ năng Thuyết trình

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN

Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của khóa MARINES 4.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE

- Nghe hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các bài đối thoại, đoạn văn, câu chuyện, trong khoảng 70 từ về các chủ đề trong chương trình: Vũ trụ, ẩm thực, nghệ thuật, …
 

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

- Giao tiếp khá tự tin với phát âm chính xác
- Thuyết trình về chủ đề được học từ 12 - 15 câu

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC

- Đọc hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các dạng văn bản phong phú, nội dung khá phức tạp (thơ, truyện, truyện viến tưởng, tài liệu khoa học) từ 50 - 80 câu

- Đọc hiểu và đoán được nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT      

- Viết đoạn văn về nội dung có thực hoặc tưởng tượng về chủ đề được học (7 - 10 câu). Sử dụng  đa dạng các trạng từ, từ nối (but, because, and, or) trong bài viết.

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Bộ kỹ năng 4C: Collaborative (hợp tác), critical thinking (tư duy phản biện), communication (giao tiếp), creativity (sáng tạo)

- Kỹ năng Thuyết trình

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của khóa MARINES 5.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE

- Nghe hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các bài đối thoại, độc thoại đơn giản, trong khoảng 80 từ về các chủ đề trong chương trình: Cách động vật giao tiếp, sự đa dạng văn hoá, kiến trúc, …
 

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

- Giao tiếp tự tin với phát âm, ngữ điệu tốt
- Thuyết trình về chủ đề được học từ 15 - 18 câu

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC

- Đọc hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các dạng văn bản phong phú, nội dung khá phức tạp (thơ, truyện, truyện viến tưởng, tài liệu khoa học) từ 50 - 80 câu
- Đọc hiểu và đoán được nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT

- Viết đoạn văn về nội dung có thực hoặc tưởng tượng về chủ đề khá phức tạp được học (10  - 12 câu). Sử dụng đa dạng các trạng từ, từ nối (but, because, and, or) trong bài viết

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Bộ kỹ năng 4C: Collaborative (hợp tác), critical thinking (tư duy phản biện), communication (giao tiếp), creativity (sáng tạo)

- Kỹ năng Thuyết trình

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN

Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của khoá Air Force 1.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE

- Có thể hiểu được ý chính của bài nói về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong trường lớp, giải trí và công việc (các chủ đề về con người, văn hóa, xã hội, công nghệ) sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng.

- Có thể hiểu được ý chính các chương trình phát thanh hay truyền hình về các vấn đề thời sự hoặc các chủ đề quan tâm khi bài nói tương đối chậm và rõ ràng.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

- Có thể giao tiếp được không cần chuẩn bị về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan đến sở thích cá nhân, cuộc sống hoặc thời sự hằng ngày (ví dụ: du lịch, công nghệ, công việc, cộng đồng).

- Có thể kết nối đơn giản các nhóm từ để thuật lại một câu chuyện, sự kiện, mơ ước và hy vọng, kéo dài giao tiếp, làm rõ ý tưởng.

-  Có thể hỏi và đưa ra lý do, quan điểm cá nhân và giải thích về quan điểm, kế hoạch của cá nhân, yêu cầu sự giúp đỡ và đề nghị giúp đỡ, đưa ra yêu cầu và phản hồi lại yêu cầu.

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC

- Có thể vận dụng các chiến thuật đọc hiểu (Make predictions, Compare and contrast, scan the text, identify problem and solutions, make a personal connection,visualize, identify main idea and details, identify cause and effect) để hiểu các ý chính của các văn bản chuẩn mực, rõ ràng về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập (các chủ đề về con người, văn hóa, xã hội, công nghệ).

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT      

- Có thể viết bài đơn giản có bố cục và tính liên kết về những chủ đề quen thuộc hay mối quan tâm cá nhân dưới các dạng đoạn văn mô tả (descriptive paragraph), đoạn văn minh họa (Paragraph of exemplification), bài viết đánh giá (product review), đoạn văn phân loại sự kiện (Classification paragraph).

- Có thể viết thư mô tả trải nghiệm hoặc cảm nhận của bản thân.

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Bộ kỹ năng 4C: Collaborative (hợp tác), critical thinking (tư duy phản biện), communication (giao tiếp), creativity (sáng tạo)

- Kỹ năng Thuyết trình

- Kỹ năng Giải quyết vấn đề

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN

Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của khóa AIR FORCE 2

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE

- Có thể hiểu được ý chính của bài nói về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong trường lớp, giải trí và công việc (các chủ đề về con người, kinh tế xã hội, công nghệ, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật) sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng.

- Có thể hiểu được ý chính các chương trình phát thanh hay truyền hình về các vấn đề thời sự hoặc các chủ đề quan tâm khi bài nói tương đối chậm và rõ ràng.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

- Có thể giao tiếp được không cần chuẩn bị về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan đến sở thích cá nhân, cuộc sống hoặc thời sự hằng ngày (ví dụ: sức khỏe, công nghệ, khám phá thiên nhiên, môi trường, thực phẩm, nghệ thuật).

- Có thể kết nối đơn giản các nhóm từ để thuật lại một câu chuyện, sự kiện, mơ ước và hy vọng, chỉnh sửa lại thông tin

- Có thể đưa ra quan điểm và phản hồi với những quan điểm mạnh, kế hoạch của cá nhân, hỏi về cảm xúc cá nhân và đưa ra cảm xúc cá nhân khi được hỏi, kiểm tra lại về độ hiểu và phản hồi khi giao tiếp, đưa ra đề nghị và phản hồi đề nghị, hỏi để lấy thêm thông tin.

- Có thể kể lại câu chuyện đơn giản về một cuốn sách hoặc bộ phim và bày tỏ suy nghĩ cá nhân.

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC

- Có thể vận dụng các chiến thuật đọc hiểu (Identify sequence of events, summarize, connect text to personal experience, identify author's purpose, categorise information, scan for information, identify main idea, visualise) để hiểu các ý chính của các văn bản chuẩn mực, rõ ràng về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập. (các chủ đề về con người, kinh tế xã hội, công nghệ, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật), các sự kiện, cảm xúc qua trao đổi thư cá nhân.

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT      

- Có thể viết bài đơn giản có bố cục và tính liên kết về những chủ đề quen thuộc hay mối quan tâm cá nhân dưới các dạng đoạn văn mô tả(descriptive paragraph), tiểu luận phân loại sự kiện (Classification essay), tiểu luận đưa ý kiến (Fact and opinion essay), tiểu luận đối chiếu (Contrast essay), bài luận thuyết phục (Persuasive essay), tiểu luận nguyên nhân-kết quả (Cause and effect essay), tiểu luận qui trình (Process essay), tường thuật (Narrative essay).

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Bộ kỹ năng 4C: Collaborative (hợp tác), critical thinking (tư duy phản biện), communication (giao tiếp), creativity (sáng tạo)

- Kỹ năng Thuyết trình

- Kỹ năng Giải quyết vấn đề

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN

Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của khóa AIR FORCE 3

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE

- Có thể hiểu được ý chính của bài nói về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong trường lớp, giải trí và công việc (các chủ đề về con người, kinh tế xã hội, công nghệ, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật) sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng. 

- Có thể hiểu được ý chính các chương trình phát thanh hay truyền hình về các vấn đề thời sự hoặc các chủ đề quan tâm khi bài nói tương đối chậm và rõ ràng.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

- Có thể giao tiếp được không cần chuẩn bị về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan đến sở thích cá nhân, cuộc sống hoặc thời sự hằng ngày (ví dụ: công nghệ, cộng đồng, văn hóa, thời trang, truyền thông)

- Có thể kết nối đơn giản các nhóm từ để thuật lại một câu chuyện, sự kiện, mơ ước và hy vọng.

- Có thể đưa kế hoạch của cá nhân, giải thích và bảo vệ quan điểm của mình, so sánh và đối chiếu, thể hiện sự ngạc nhiên và không tin tưởng, đưa ra nguyên nhân và kết quả, yêu cầu sự giải thích chi tiết và giải thích chi tiết quan điểm, tranh luận và thừa nhận, giải thích quy trình, tự biện vấn đề.

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC

- Có thể vận dụng các chiến thuật đọc hiểu (Identify descriptive words, distinguish supporting details, look for definitions and examples, compare and contrast, identify sequence of events, categorize and classify, mark up text, draw conclusion) để hiểu các ý chính của các văn bản chuẩn mực, rõ ràng về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập. (các chủ đề về công nghệ, cộng đồng, văn hóa, thời trang, truyền thông), các sự kiện, cảm xúc qua trao đổi thư cá nhân.

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT      

- Có thể viết bài đơn giản có bố cục và tính liên kết về những chủ đề quen thuộc hay mối quan tâm cá nhân dưới các dạng bài luận so sánh và đối chiếu (comparision and contrast essay), mô tả qui trình (process description), bài luận mô tả (Descriptive essay), bài luận thuyết phục (Persuasive essay), bài luận phân loại sự kiện (Classification essay), tường thuật (multi- paragraph narrative), bài luận giải thích (Explanatory essay).

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Bộ kỹ năng 4C: Collaborative (hợp tác), critical thinking (tư duy phản biện), communication (giao tiếp), creativity (sáng tạo)

- Kỹ năng Thuyết trình

- Kỹ năng Giải quyết vấn đề

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN

Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của khóa AIR FORCE 4

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE

- Có thể hiểu được các phát biểu hay bài giảng dài, theo dõi và hiểu được các lập luận phức tạp với chủ đề tôi quan tâm hoặc tương đối quen thuộc. (Các chủ đề giải trí, xã hội, nghệ thuật, con người, thực phẩm, khoa học)

-  Có thể hiểu được hầu hết các chương trình thời sự trên truyền hình, phim ảnh sử dụng ngôn ngữ chuẩn.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

- Có thể giao tiếp tương đối trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ, thể hiện sự hứng thú trong giao tiếp.
- Có thể chủ động tham gia thảo luận về các chủ đề quen thuộc, giải thích và bảo vệ quan điểm của mình, yêu cầu người khác bảo vệ quan điểm cá nhân, đưa ra lời khuyên và chấp nhận hoặc từ chối lời khuyên từ người khác, đưa ra gợi ý và đồng ý hoặc không đồng ý với gợi ý từ người khác.
- Có thể trình bày một cách rõ ràng, chi tiết về nhiều loại chủ đề liên quan đến lĩnh vực quan tâm. 
- Có thể giải thích một quan điểm nào đó về một vấn đề thời sự và chỉ ra được ưu điểm, nhược điểm của các phương án khác nhau.

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC  

- Có thể vận dụng các chiến thuật đọc hiểu (summarize, use text features for comprehension, connect text to prior knowledge, identify author's purpose, make a personal connection, make inferences, take notes, ask questions about a text) để hiểu các bài viết, báo cáo liên quan đến các vấn đề thời cuộc mà người viết bày tỏ quan điểm của cá nhân.

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT

- Có thể viết bài đơn giản có bố cục và tính liên kết về những chủ đề quen thuộc hay mối quan tâm cá nhân dưới dạng tiểu sử (Biography), bài luận thuyết phục (Persuasive essay), bài viết đánh giá (restaurant/ art review), bài luận giải quyết vấn đề (Problem and solution essay), bài luận so sánh và đối chiếu (Compare and contrast essay), phóng sự (news report), bài luận minh họa ( Exemplification essay).

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Bộ kỹ năng 4C: Collaborative (hợp tác), critical thinking (tư duy phản biện), communication (giao tiếp), creativity (sáng tạo)

- Kỹ năng Thuyết trình

- Kỹ năng Giải quyết vấn đề

HỌC VIÊN ARMYERS TIÊU BIỂU

Hà Mạnh Linh

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Trần Đức Cường

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Nguyễn Đình Đức

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Đào Thu Trang

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Nguyễn Hà Chi

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Nguyễn Thu Thủy

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

GIÁO VIÊN TẠI ARMY ENGLISH

Mr David

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài TEFL

Ms Hanna

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài TEFL

TRUNG TÂM

CHỌN KHU VỰC

  • ARMY ENGLISH VINHOMES GARDENIA

    B1809, dãy B18, đường Violet 2, Khu đô thị Vinhomes Gardenia, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

TIN TỨC NỔI BẬT

Thong ke