ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CÙNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Như ba mẹ đều biết, để có thể nắm bắt khả năng tiếng Anh và lựa chọn khoá học phù hợp cho con, con cần được đánh giá qua các bài kiểm tra kỹ năng. Tại Army English, việc đánh giá khả năng tiếng Anh của học viên vô cùng quan trọng, đây là cơ sở để giúp con bắt đầu một khoá học đúng trình độ, phù hợp khả năng nhất. Thông thường, bên cạnh một bài đánh giá năng lực chung chuẩn quốc tế, các bạn học viên sẽ được đánh giá kỹ năng nói với giáo viên nước ngoài. 

Ba mẹ mong muốn tìm hiểu khoá học tiếng Anh dành cho trẻ em vui lòng tìm hiểu tại đây.

Thong ke