LỘ TRÌNH HỌC KHÓA HỌC AIR FORCE TẠI ARMY ENGLISH

ĐẦU VÀO HỌC VIÊN

Trẻ đáp ứng được trình độ đầu vào của khóa AIR FORCE 3

ĐẦU RA KỸ NĂNG NGHE

- Có thể hiểu được ý chính của bài nói về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong trường lớp, giải trí và công việc (các chủ đề về con người, kinh tế xã hội, công nghệ, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật) sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng. 

- Có thể hiểu được ý chính các chương trình phát thanh hay truyền hình về các vấn đề thời sự hoặc các chủ đề quan tâm khi bài nói tương đối chậm và rõ ràng.

ĐẦU RA KỸ NĂNG NÓI

- Có thể giao tiếp được không cần chuẩn bị về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan đến sở thích cá nhân, cuộc sống hoặc thời sự hằng ngày (ví dụ: công nghệ, cộng đồng, văn hóa, thời trang, truyền thông)

- Có thể kết nối đơn giản các nhóm từ để thuật lại một câu chuyện, sự kiện, mơ ước và hy vọng.

- Có thể đưa kế hoạch của cá nhân, giải thích và bảo vệ quan điểm của mình, so sánh và đối chiếu, thể hiện sự ngạc nhiên và không tin tưởng, đưa ra nguyên nhân và kết quả, yêu cầu sự giải thích chi tiết và giải thích chi tiết quan điểm, tranh luận và thừa nhận, giải thích quy trình, tự biện vấn đề.

ĐẦU RA KỸ NĂNG ĐỌC

- Có thể vận dụng các chiến thuật đọc hiểu (Identify descriptive words, distinguish supporting details, look for definitions and examples, compare and contrast, identify sequence of events, categorize and classify, mark up text, draw conclusion) để hiểu các ý chính của các văn bản chuẩn mực, rõ ràng về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập. (các chủ đề về công nghệ, cộng đồng, văn hóa, thời trang, truyền thông), các sự kiện, cảm xúc qua trao đổi thư cá nhân.

ĐẦU RA KỸ NĂNG VIẾT      

- Có thể viết bài đơn giản có bố cục và tính liên kết về những chủ đề quen thuộc hay mối quan tâm cá nhân dưới các dạng bài luận so sánh và đối chiếu (comparision and contrast essay), mô tả qui trình (process description), bài luận mô tả (Descriptive essay), bài luận thuyết phục (Persuasive essay), bài luận phân loại sự kiện (Classification essay), tường thuật (multi- paragraph narrative), bài luận giải thích (Explanatory essay).

ĐẦU RA KỸ NĂNG MỀM

- Bộ kỹ năng 4C: Collaborative (hợp tác), critical thinking (tư duy phản biện), communication (giao tiếp), creativity (sáng tạo)

- Kỹ năng Thuyết trình

- Kỹ năng Giải quyết vấn đề

Phương pháp dạy học dành cho Thiếu niên

* Explorer và Warm up: Khám phá Topic (Chủ đề) thông qua Big Question (Câu hỏi lớn) cùng các trò chơi và câu hỏi gợi mở

* Prepare knowledge: Tìm hiểu các kiến thức bài học theo các chủ đề tương ứng

Project và Present: Rèn luyện khả năng làm việc nhóm trong quá trình thực hiện các dự án và tự tin thuyết trình về sản phẩm trước thầy cô và bạn bè

* Summary: Tổng hợp và củng cố kiến thức khi kết thúc mỗi Unit (bài học)

* Extensive reading: Nâng cao kỹ năng đọc hiểu đáp ứng các kỳ thi quốc tế

HỌC VIÊN CỦA airforce ĐÃ TIẾN BỘ THẾ NÀO

Hà Mạnh Linh

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Trần Đức Cường

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Nguyễn Đình Đức

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TRỰC TIẾP TỪ ARMY ENGLISH

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ARMY ENGLISH

BƯỚC 1

XEM DEMO LỚP HỌC & ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

BƯỚC 2

HỌC VIÊN THỰC HIỆN BÀI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

BƯỚC 3

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC PHÙ HỢP

BƯỚC 4

SẮP XẾP LỚP PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ CỦA HỌC VIÊN

Thong ke