CERTIFICATE OF APPRECIATION

Hà Mạnh Linh

8 tuổi

HỌC VIÊN KHÓA LAND FORCE TRUNG TÂM ARMY ENGLISH HÀ NỘI

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Con rất thích môi trường học tại Army English thoải mái, không gò bó học viên như ở trường học bởi các thầy cô không chỉ có cách dạy dễ hiểu mà còn rất vui tính nên lúc nào con cũng mong đến giờ đi học. Bố mẹ con cũng nói rất hài lòng về kết quả của con sau thời gian học tập ở đây. Chắc chắn con sẽ xin bố mẹ cho học lên khóa tiếp theo. Con chỉ muốn nói:"Con yêu Army rất nhiều"!

HỌC VIÊN ARMYERS TIÊU BIỂU

Trần Đức Cường

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Nguyễn Đình Đức

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Đào Thu Trang

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Nguyễn Hà Chi

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Vũ Lan Nhi

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Nguyễn Thu Thủy

MARINES 1

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Thong ke