Hà Mạnh Linh

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Trần Đức Cường

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Nguyễn Đình Đức

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Đào Thu Trang

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Nguyễn Hà Chi

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Nguyễn Thu Thủy

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Vũ Lan Nhi

Thành tích đầu vào: D

Thành tích đầu ra: A+

Đỗ Trung Hiếu

Ngoan ngoãn

Nói chuyện lưu loát

Thong ke